java training

Inhoudsopgave cursusboek Subversion

1 Subversion

1.1 Inleiding

1.2 Soorten versiebeheer

1.2.1 Lock-modify-unlock (pessimistic locking)

1.2.2 Copy-modify-merge (optimistic locking)

1.3 De repository

1.4 Subversion in Eclipse 3

1.5 Subversion gebruiken

1.5.1 Het opzetten van een project

1.5.2 Importeren van het project in de repository

1.5.3 Negeren van lokale bestanden

1.5.4 Uitchecken van de bestanden

1.5.5 Wijzigen van bestanden en mappen

1.5.6 Update

1.5.7 Commit

1.5.8 Conflicten oplossen

1.5.9 Bestanden toevoegen en verwijderen

1.5.10 Wijzigingen opheffen

1.5.11 Bestanden kopiëren, hernoemen en verplaatsen

1.5.12 Versienummering

1.5.13 Vertakken en samenvoegen

1.5.14 Tags creëren

1.6 Overige mogelijkheden van Subversive in Eclipse

Java Get Powered