java training

Inhoudsopgave cursusboek Spring 4.2

1 Core Spring

1.1 Inleiding

1.1.1 Multitier gedistribueerde applicaties

1.1.1.1 One tier-applicaties

1.1.1.2 Two tier-applicaties

1.1.1.3 Three tier-applicaties

1.1.2 Layers of logische lagen

1.1.3 Java Enterprise Edition

1.1.4 Spring

1.1.4.1 Kenmerken van Spring

1.1.4.2 Spring modules

1.2 Installatie van Spring

1.3 Dependency Injection

1.3.1 Inversion Of Control

1.3.2 BeanFactory en ApplicationContext

1.3.3 De configuratieklasse

1.3.4 Bean-methoden

1.3.5 De container

1.3.6 De scope van beans

1.3.7 Automatisch aaneenrijgen (autowiring)

1.4 Annotaties

1.4.1 Spring Annotaties

1.4.1.1 @ComponentScan

1.4.1.2 @Component

1.4.1.3 @Scope

1.4.1.4 @Lazy

1.4.1.5 @AutoWired

1.4.1.6 @Primary

1.4.1.7 @Qualifier

1.4.1.8 @Required

1.4.1.9 @Value

1.4.1.10 @Order

1.4.1.11 @Bean

1.4.2 JSE Annotaties (JSR-250)

1.4.3 JEE-Annotaties (JSR-330)

1.5 Geavanceerde configuratie

1.5.1 Annotaties in de configuratieklasse

1.5.2 Importeren van andere configuratieklassen

1.5.3 Profiles

1.5.4 Property-bestanden

1.5.5 XML-configuratie

1.6 Spring Expression Language

1.6.1 Inleiding

1.6.2 Literals

1.6.3 Bean referenties

1.6.4 Operatoren

1.6.5 Methoden en constructors

1.6.6 Verzamelingen

1.7 Event handling

1.8 Internationalization

1.9 Aspect Oriented Programming

1.9.1 Inleiding in AOP

1.9.2 AOP met Spring

1.9.2.1 Proxies

1.9.2.2 Pointcuts

1.9.2.3 Aspecten definiëren met annotaties

1.10 Unit testing

1.10.1 Inleiding

1.10.2 Testen met JUnit

1.10.3 Spring en JUnit

1.11 Spring Boot

1.11.1 Inleiding

1.11.2 Parent POM

1.11.3 Starter POM

1.11.4 Java-versie en source encoding

1.11.5 Maven plugin

1.11.6 Automatische configuratie

1.11.7 @SpringBootApplication

1.11.8 De hoofdklasse

1.11.9 Applicatie-argumenten

1.11.10 Properties

1.11.11 Internationalization (I18N)

1.11.12 Profielen

1.11.13 Aspecten

1.11.14 Testen

1.12 Samenvatting

2 Enterprise Spring

2.1 Inleiding

2.2 Database toegang

2.2.1 DataSources

2.2.2 JDBC Templates

2.2.3 JPA/Hibernate

2.3 Transactiebeheer

2.3.1 Inleiding

2.3.2 Transaction Managers

2.3.3 Declaratief transactiebeheer met AOP

2.3.3.1 Propagatie van de transactie

2.3.3.2 Isolatie van de transactie

2.3.3.3 Exceptions

2.3.3.4 Read-only

2.3.3.5 Timeouts

2.3.4 Unit-testen met transacties

2.4 Spring Data

2.4.1 Inleiding

2.4.2 Definitie van een Repository

2.4.3 CRUD Repositories

2.4.4 Queries

2.4.4.1 Named Queries

2.4.4.2 Methode-namen

2.4.5 Transactiebeheer

2.4.6 Locking

2.5 Beveiliging

2.5.1 Inleiding

2.5.2 Authenticatie

2.5.2.1 Gebruikers bewaren in het geheugen

2.5.2.2 Gebruikers uit een databank

2.5.2.3 Aanmelden

2.5.3 Autorisatie

2.6 Remoting

2.6.1 Inleiding

2.6.2 SOAP Web Services

2.6.2.1 Inleiding

2.6.2.2 WSDL

2.6.2.3 UDDI

2.6.2.4 Web Service Client in Java

2.6.2.5 Spring en Web Services

2.6.3 RESTful Web Services

2.6.3.1 Inleiding

2.6.3.2 Web Services volgens de REST-architectuur

2.6.3.3 RESTful Web Services met Spring

2.6.3.4 Beveiliging van RESTful Web Services

2.6.3.5 Deployen als WAR-bestand

2.6.4 Messaging (JMS)

2.6.4.1 Inleiding

2.6.4.2 Messaging-architectuur

2.6.4.3 Java Messaging Service API

2.6.4.4 Message Oriented Middleware

2.6.4.5 JMS clients zonder Spring

2.6.4.6 JMS clients met Spring

2.6.4.7 JMS servers met Spring

2.7 Spring Batch

2.7.1 Inleiding

2.7.2 Begrippenkader

2.7.3 Mijn eerste batch

2.7.4 Jobs

2.7.4.1 JobParameters

2.7.4.2 Herstarten van een JobInstance

2.7.4.3 Asynchroon opstarten van een Job

2.7.4.4 Listeners

2.7.5 Repository

2.7.6 Steps

2.7.6.1 Blokverwerking

2.7.6.2 ItemStreams

2.7.6.3 Herstarten van een Step

2.7.6.4 Exceptions

2.7.6.5 TaskletStep

2.7.6.6 Meerdere Steps

2.7.6.7 Listeners

2.7.7 ItemReaders en ItemWriters

2.8 Samenvatting

3 Spring MVC

3.1 Inleiding

3.1.1 Model View Controller

3.1.2 Frameworks

3.1.3 Spring MVC-architectuur

3.2 Configuratie van Spring MVC

3.2.1 Configuratie van de webapplicatie

3.2.2 Configuratie van HandlerMappings

3.2.3 Configuratie van Controllers

3.2.4 Configuratie van Service Beans

3.2.5 Configuratie van View Resolvers

3.3 Mijn eerste webpagina met Spring MVC

3.4 De WebApplicationContext en scope van beans

3.5 Internationalization

3.6 ViewControllers

3.7 Het Model in Spring MVC

3.8 Return-waarden van afhandelingsmethoden

3.9 URI Mapping met @RequestMapping

3.9.1 Methode-mapping

3.9.2 Klasse-mapping met vernauwing

3.9.3 URI-Patronen

3.9.4 URI templates en padvariabelen

3.10 Argumenten van afhandelingsmethoden

3.10.1 Request-parameters gebruiken met @RequestParam

3.10.2 Het model-object

3.10.3 Het command object

3.10.4 Gegevens bewaren in een sessie

3.11 Conversie

3.11.1 Conversie en formattering van getallen

3.11.2 Conversie en formattering van datums en tijden

3.11.3 Conversiefouten

3.11.4 Programmatische conversie

3.12 Validatie

3.13 Tag library

3.13.1 De form-tag

3.13.2 De input-tag

3.13.3 De password-tag

3.13.4 De checkbox-tag

3.13.5 De checkboxes-tag

3.13.6 De radiobutton-tag

3.13.7 De radiobuttons-tag

3.13.8 De select-, option- en options-tags

3.13.9 De textarea-tag

3.13.10 De hidden-tag

3.13.11 De errors-tag

3.14 Exception Handling

3.15 Interceptors

3.16 Spring Web Security

3.16.1 Inleiding

3.16.2 Authenticatie

3.16.3 Autorisatie

Java Get Powered