java training

Inhoudsopgave cursusboek Spring 5.1

1 Core Spring

1.1 Inleiding

1.1.1 Multitier gedistribueerde applicaties

1.1.1.1 One-tier-applicaties

1.1.1.2 Two-tier-applicaties

1.1.1.3 Three-tier-applicaties

1.1.2 Layers of logische lagen

1.1.3 Java Enterprise Edition

1.1.4 Spring

1.1.4.1 Kenmerken van Spring

1.1.4.2 Spring modules

1.2 Installatie van Spring

1.3 Dependency Injection

1.3.1 Inversion Of Control (IOC)

1.3.2 BeanFactory en ApplicationContext

1.3.3 De configuratieklasse

1.3.4 Bean-methoden

1.3.5 De container

1.3.6 De scope van beans

1.3.7 Parameters van een bean-methode

1.3.8 De levenscyclus van een bean

1.4 Annotaties

1.4.1 Spring-annotaties

1.4.1.1 @ComponentScan

1.4.1.2 @Component

1.4.1.3 @Scope

1.4.1.4 @Lazy

1.4.1.5 @AutoWired

1.4.1.6 @Primary

1.4.1.7 @Qualifier

1.4.1.8 @Required

1.4.1.9 @Nullable en @NonNull

1.4.1.10 @Value

1.4.1.11 @Order

1.4.1.12 @Bean

1.4.2 JEE-annotaties (JSR-250)

1.5 Geavanceerde configuratie

1.5.1 Annotaties in de configuratieklasse

1.5.2 Importeren van andere (configuratie)klassen

1.5.3 Profiles

1.5.4 Environment

1.5.5 Property-bestanden

1.5.6 XML-configuratie

1.6 Spring Expression Language

1.6.1 Inleiding

1.6.2 Literals

1.6.3 Bean referenties

1.6.4 Operatoren

1.6.5 Methoden en constructors

1.6.6 Verzamelingen

1.7 Event handling

1.8 Internationalization

1.9 Aspect Oriented Programming

1.9.1 Inleiding in AOP

1.9.2 AOP met Spring

1.9.2.1 Proxies

1.9.2.2 Pointcuts

1.9.2.3 Aspecten definiëren met annotaties

1.10 Unit testing

1.10.1 Inleiding

1.10.2 Testen met JUnit 5

1.10.3 Spring en JUnit 5

1.11 Spring Boot

1.11.1 Inleiding

1.11.2 Parent POM

1.11.3 Starter POM

1.11.4 Java-versie en source encoding

1.11.5 Maven plugin

1.11.6 Automatische configuratie

1.11.7 @SpringBootApplication

1.11.8 De hoofdklasse

1.11.9 Applicatie-argumenten

1.11.10 Properties

1.11.11 Internationalization (I18N)

1.11.12 Profielen

1.11.13 Aspecten

1.11.14 Testen

1.12 Samenvatting

2 Enterprise Spring

2.1 Inleiding

2.2 Database-toegang

2.2.1 DataSources

2.2.2 JDBC Templates

2.2.3 JPA/Hibernate

2.3 Transactiebeheer

2.3.1 Inleiding

2.3.2 Transaction Managers

2.3.3 Declaratief transactiebeheer met AOP

2.3.3.1 Propagatie van de transactie

2.3.3.2 Isolatie van de transactie

2.3.3.3 Exceptions

2.3.3.4 Read-only

2.3.3.5 Timeouts

2.3.4 Unit-testen met transacties

2.4 Spring Data

2.4.1 Inleiding

2.4.2 Definitie van een Repository

2.4.3 CRUD Repositories

2.4.4 Queries

2.4.4.1 Named Queries

2.4.4.2 Methodenamen

2.4.4.3 Query by example

2.4.5 Transactiebeheer

2.4.6 Locking

2.5 Beveiliging

2.5.1 Inleiding

2.5.2 Authenticatie

2.5.2.1 Gebruikers bewaren in het geheugen

2.5.2.2 Gebruikers uit een databank

2.5.2.3 Aanmelden

2.5.3 Autorisatie

2.5.4 Testen met beveiliging

2.6 Remoting

2.6.1 Inleiding

2.6.2 SOAP Web Services

2.6.2.1 Inleiding

2.6.2.2 WSDL

2.6.2.3 UDDI

2.6.2.4 Ontwikkelstrategieën

2.6.2.5 Spring beans voor gebruik van Web Services

2.6.2.6 Web Service Provider met Spring

2.6.2.7 Web Services Requester met Spring

2.6.3 RESTful Web Services

2.6.3.1 Inleiding: Web API

2.6.3.2 REST

2.6.3.3 Web Services volgens de REST-architectuur

2.6.3.4 RESTful Web Services met Spring

2.6.3.5 Beveiliging van RESTful Web Services

2.6.3.6 Deployen als WAR-bestand

2.6.4 Messaging (JMS)

2.6.4.1 Inleiding

2.6.4.2 Messaging-architectuur

2.6.4.3 Java Messaging Service API

2.6.4.4 Message Oriented Middleware

2.6.4.5 JMS clients zonder Spring

2.6.4.6 JMS clients met Spring

2.6.4.7 JMS servers met Spring

2.7 Spring Batch

2.7.1 Inleiding

2.7.2 Begrippenkader

2.7.3 Mijn eerste batch

2.7.4 Jobs

2.7.4.1 JobParameters

2.7.4.2 Herstarten van een JobInstance

2.7.5 Repository

2.7.6 Steps

2.7.6.1 Blokverwerking

2.7.6.2 ItemStreams

2.7.6.3 Exceptions

2.7.6.4 TaskletStep

2.7.6.5 Meerdere Steps

2.7.6.6 De Job beëindigen

2.7.7 Parallelle verwerking

2.7.7.1 Multithreading in een Step

2.7.7.2 Multithreading tussen Steps

2.7.7.3 Asynchroon opstarten van een Job

2.7.8 Listeners

2.7.9 ItemReaders en ItemWriters

2.8 Spring Integration

2.8.1 Inleiding

2.8.2 Installatie en configuratie

2.8.3 Boodschappen en kanalen

2.8.4 Adapters

2.8.5 Transformers, Enrichers en Content Filters

2.8.6 Filters

2.8.7 Routers

2.8.8 Activators

2.8.9 Gateways

2.9 Samenvatting

3 Spring MVC

3.1 Inleiding

3.1.1 Model View Controller

3.1.2 Frameworks

3.1.3 Spring MVC-architectuur

3.2 Configuratie van Spring MVC

3.2.1 Configuratie van de webapplicatie

3.2.2 Configuratie van HandlerMappings

3.2.3 Configuratie van Controllers

3.2.4 Configuratie van Service Beans

3.2.5 Configuratie van View Resolvers

3.3 Mijn eerste webpagina met Spring MVC

3.4 Thymeleaf templates

3.5 De WebApplicationContext en scope van beans

3.6 Internationalization

3.7 ViewControllers

3.8 Het Model in Spring MVC

3.9 Return-waarden van afhandelingsmethoden

3.10 URI Mapping met @RequestMapping

3.10.1 Methode-mapping

3.10.2 Klassenmapping met vernauwing

3.10.3 URI-Patronen

3.10.4 URI templates en padvariabelen

3.11 Parameters van afhandelingsmethoden

3.11.1 Request-parameters gebruiken met @RequestParam

3.11.2 Het model-object

3.11.3 Het command object

3.11.4 Gegevens bewaren in een sessie

3.12 Conversie

3.12.1 Conversie en formattering van getallen

3.12.2 Conversie en formattering van datums en tijden

3.12.3 Conversiefouten

3.12.4 Programmatische conversie

3.13 Validatie

3.14 Formulieren

3.14.1 Koppeling met het command object

3.14.2 Invoervelden met tekst

3.14.3 Selectievakjes (checkbox)

3.14.4 Radioknoppen

3.14.5 Keuzelijsten

3.14.6 Foutmeldingen

3.15 Exception Handling

3.16 Interceptors

3.17 Spring Web Security

3.17.1 Inleiding

3.17.2 Authenticatie

3.17.3 Autorisatie

Java Get Powered