java training

Inhoudsopgave cursusboek Servlets en JSP (JEE8)

1 Webcontainers

1.1 Inleiding

1.2 Statische versus dynamische webpagina's

1.3 Java Enterprise Edition

1.4 Java-webcontainers

1.5 Apache Tomcat/TomEE

1.5.1 Installatie

1.5.2 Integratie in Eclipse

1.5.3 Integratie in IntelliJ

1.6 Het HTTP-protocol

1.6.1 Request message

1.6.2 Response message

1.6.3 HTTP/2

2 Java-webapplicaties

2.1 Inleiding

2.2 Webapplicatie-mappenstructuur

2.3 Webapplicatie-configuratie

2.4 WAR-bestanden

2.5 De context van een webapplicatie

3 Servlets

3.1 Inleiding

3.2 Klassenhiërarchie voor servlets

3.3 Mijn eerste servlet: “Hello World"

3.3.1 De servlet-code schrijven en compileren

3.3.2 De servlet configureren

3.3.3 URL-patronen

3.4 De levenscyclus van een servlet

3.4.1 De methode init() en de initialisatieparameters

3.4.2 De methode destroy()

3.4.3 Service-methoden

3.4.3.1 De methode doGet()

3.4.3.2 De methode doPost()

3.4.3.3 Karaktercodering

3.4.4 Overige methoden

3.5 Scope-objecten

3.5.1 Request en Response

3.5.2 Sessies

3.5.2.1 De sessiestatus bijhouden

3.5.2.2 De implementatie van sessies

3.5.2.3 Levensduur van een sessie

3.5.2.4 Session event handling

3.5.3 De servlet context

3.5.3.1 Attributen van de servlet context

3.5.3.2 Parameters van de servlet context

3.5.3.3 Events van de servlet context

3.5.3.4 Resources uit de webapplicatie gebruiken

3.6 Insluiten, doorsturen en omleiden

3.6.1 Dynamisch insluiten (include)

3.6.2 Dynamisch doorsturen (forward)

3.6.3 Omleiden (redirect)

3.7 File upload

3.8 Multithreading

3.9 Cookies

3.10 Filters

3.11 Beveiliging van webapplicaties

3.11.1 Authenticatie

3.11.1.1 Basic Authentication

3.11.1.2 Digest authentication

3.11.1.3 Formulier-gebaseerde authenticatie

3.11.1.4 HTTPS Client Certificate

3.11.2 Autorisatie

3.11.2.1 Configuratie via web.xml

3.11.2.2 Configuratie via annotaties

3.11.2.3 Programmatische beveiliging

3.11.3 Encryptie

3.12 Foutafhandeling

4 Java Server Pages (JSP)

4.1 Inleiding

4.2 Mijn eerste JSP-pagina

4.3 JSP-pagina's in de webapplicatie

4.4 Scripting in JSP-pagina's

4.4.1 Scriptlets

4.4.2 Expressions

4.4.3 Declaraties van member-variabelen en member-methoden

4.4.4 Page directives

4.4.5 Insluiten en doorsturen

4.4.6 Commentaar

4.5 Model View Controller

4.5.1 Inleiding

4.5.2 Model View Controller-architectuur

4.6 JavaBeans

4.7 Expression Language

4.7.1 Literals

4.7.2 Operatoren

4.7.3 Scope-objecten

4.7.4 Voorgedefinieerde objecten

4.7.5 Methoden oproepen

5 Custom Tags

5.1 Custom Tags ontwikkelen

5.1.1 Inleiding

5.1.2 Mijn eerste custom tag

5.1.2.1 Tag Library Descriptor

5.1.2.2 Tag-handler-klasse

5.1.2.3 De JSP-pagina

5.1.3 Tags met attributen

5.1.3.1 Attributen met letterlijke waarden

5.1.3.2 Uitdrukkingen als attribuut

5.1.3.3 Dynamische attributen

5.1.4 Tags met inhoud

5.1.5 Samenwerking tussen tags

5.1.6 Tag files

5.1.7 Expression-language-functies

5.2 JSP Standard Tag Library (JSTL)

5.2.1 JSTL installeren

5.2.2 JSTL gebruiken

5.2.3 JSTL Tag Libraries

5.2.3.1 JSTL Core

5.2.3.2 JSTL Formatting

5.2.3.3 JSTL Functions

5.3 Custom Tags in samenwerking met MVC

6 DataSources

6.1 Inleiding

6.2 Een DataSource configureren

6.3 Een DataSource gebruiken

7 RESTful Web Services

7.1 Inleiding: Web API

7.2 REST

7.3 Web Services volgens de REST-architectuur

7.3.1 URL's

7.3.2 URL templates

7.3.3 Methoden

7.3.4 Representaties van resources

7.3.5 Status-codes

7.3.6 Verwijzingen

7.3.7 Request parameters

7.3.8 Documentatie van een REST API

7.4 RESTful Web Services met JAX-RS

7.4.1 Configuratie van JAX-RS

7.4.2 Domeinmodel en DAO

7.4.3 Rest Endpoint

7.4.4 Client-toepassingen

7.4.4.1 Browser

7.4.4.2 Java

7.4.4.3 HTML en Ajax

7.4.5 URL's

7.4.5.1 URL-templates en padvariabelen

7.4.6 HTTP-methoden

7.4.6.1 GET

7.4.6.2 POST

7.4.6.3 PUT

7.4.6.4 PATCH

7.4.6.5 DELETE

Java Get Powered