java training

Inhoudsopgave cursusboek Maven

1 Maven

1.1 Inleiding

1.2 Maven installeren en configureren

1.3 Mijn eerste Maven project

1.4 Project Object Model

1.5 Dependencies

1.5.1 Scope

1.5.2 Overgankelijkheid van afhankelijkheden

1.5.3 Versiereeksen en conflictoplossing

1.6 Phases en Goals

1.6.1 Default lifecyle

1.6.2 Clean lifecycle

1.6.3 Site lifecycle

1.7 Repositories

1.7.1 Globale Repository

1.7.2 Lokale Repository

1.7.3 Eigen Repository

1.8 Properties en resource filtering

1.8.1 Maven properties

1.8.2 Omgevingsvariabelen

1.8.3 Systeemproperties

1.8.4 Zelf gedefinieerde properties

1.8.5 Resource filtering

1.9 Overerving

1.9.1 Parent-POM

1.9.2 Dependency en Plugin Management

1.10 Profiles

1.11 Meervoudige modules

1.12 Uitvoerbare JAR-bestanden

1.13 JAR-bestanden voor broncode en documentatie

1.14 Web-applicaties

1.15 Integratie in Eclipse

Java Get Powered