java training

Inhoudsopgave cursusboek JUnit 5 & Mockito

1 JUnit

1.1 Inleiding

1.2 Mijn eerste test

1.3 Integratie in de ontwikkelomgeving

1.3.1 Integratie in Eclipse

1.3.2 Integratie met Maven

1.4 De levenscyclus van een testklasse

1.5 Weergavenaam

1.6 Parameters

1.7 Testen uitschakelen

1.8 Assert-methoden

1.9 Grenzen testen

1.10 Exceptions testen

1.11 Stub- en mock-objecten

1.12 Tijdsbeperking van testen

1.13 Testen met herhaling

1.14 Voorwaardelijke testen

1.15 Tags en filtering

1.16 Testen met vooronderstellingen

1.17 Testen met parameters

2 Mockito

2.1 Inleiding

2.2 Mijn eerste test met Mockito

2.3 De Mockito Extension

2.4 Het gedrag van Mocks bepalen

2.4.1 Stubbing

2.4.2 Opeenvolgende methodeoproepen

2.4.3 Argument matchers

2.4.4 Void methoden

2.5 Het gedrag van Mocks verifiëren

2.5.1 Verificatie van het oproepen van een methode

2.5.2 Verificatie van de volgorde

2.5.3 Verificatie van de argumenten

2.5.4 Verificatie met tijdsbeperkingen

Java Get Powered