java training

Inhoudsopgave cursusboek JUnit & Mockito

1 JUnit

1.1 Inleiding

1.2 Mijn eerste test

1.3 Integratie in de ontwikkelomgeving

1.3.1 Integratie in Eclipse

1.3.2 Integratie met Maven

1.4 De levenscyclus van een testklasse

1.5 Annotaties

1.6 Assert-methoden

1.7 Fixtures

1.8 Grenzen testen

1.9 Exceptions testen

1.10 Stub- en Mock-objecten

1.11 Volgorde van testmethoden

1.12 Tijdsbeperking van testen

1.13 Testen negeren

1.14 Testen met vooronderstellingen

1.15 Test suites

1.16 Categorieën

1.17 Testen met parameters

1.18 De dekkingsgraad meten met Cobertura

2 Mockito

2.1 Inleiding

2.2 Mijn eerste test met Mockito

2.3 De Mockito TestRunner

2.4 Het gedrag van Mocks bepalen

2.4.1 Stubbing

2.4.2 Opeenvolgende methodeoproepen

2.4.3 Argument matchers

2.4.4 Void methoden

2.5 Het gedrag van Mocks verifiëren

2.5.1 Verificatie van het oproepen van een methode

2.5.2 Verificatie van de volgorde

2.5.3 Verificatie van de argumenten

2.5.4 Verificatie met tijdsbeperkingen

Java Get Powered