java training

Inhoudsopgave cursusboek JDBC

1 JDBC

1.1 Inleiding

1.2 De databaseserver

1.3 Een verbinding maken met een database

1.3.1 De database-driver laden

1.3.2 Een connectie maken

1.4 SQL-commando’s gebruiken

1.4.1 Een statement creëren

1.4.2 Gegevens uit een database opvragen

1.4.3 Gegevens wijzigen in een database

1.4.4 Gegevens aan de database toevoegen

1.4.5 Prepared statements

1.4.6 De execute() methode

1.5 Transacties

1.6 Batch updates

1.7 Stored procedures

1.8 Wijzigbare resultsets

1.8.1 Een wijzigbare resultset creëren

1.8.2 Gegevens in een rij wijzigen

1.8.3 Rijen toevoegen en verwijderen

1.9 Foutafhandeling

1.9.1 SQLException

1.9.2 SQLWarning

1.10 Metadata

1.10.1 ResultSetMetaData

1.10.2 DatabaseMetaData

1.11 Grote objecten

1.11.1 Het lezen van grote objecten

1.11.2 Het schrijven van grote objecten

1.12 Data Access Objects (DAO)

Java Get Powered