java training

Inhoudsopgave cursusboek JavaServer Faces 2.2

1 Inleiding

1.1 Design patterns

1.1.1 Model 1 Architectuur

1.1.2 Model 2 Architectuur (MVC)

1.2 Frameworks

1.3 JavaServer Faces

2 Installatie & Configuratie

2.1 Installatie van JavaServer Faces

2.2 Een JSF project maken

3 JSF Overzicht

3.1 MVC algemeen

3.2 De JSF architectuur

3.2.1 FacesServlet

3.2.2 Facelets

3.2.3 Managed Beans

3.3 Mijn eerste JSF-pagina

3.4 De JSF levenscyclus

4 Managed Beans

4.1 Inleiding

4.2 Backing beans

4.3 De scope van een managed bean

4.4 Expression language

4.4.1 Literals

4.4.2 Operatoren

4.4.3 Scope-objecten

4.4.4 Voorgedefinieerde objecten

4.4.5 Methoden oproepen

4.5 Configuratie van een managed bean

4.6 Afhankelijkheden tussen managed beans

5 Navigatie

5.1 Inleiding

5.2 Statische navigatie

5.3 Dynamische navigatie

5.4 Koppelingen

5.5 View parameters

6 Standard JSF tags

6.1 Inleiding

6.2 Core Tags

6.3 HTML Tags

6.3.1 Algemene attributen

6.3.2 Formulieren

6.3.3 Tekstvelden en tekstgebieden

6.3.4 Teksten en afbeeldingen tonen

6.3.5 Knoppen en koppelingen

6.3.6 Selecties

6.3.7 Scripts en stylesheets

6.3.8 Panels

6.3.9 Gegevenstabellen

6.3.10 HTML-tags en HTML-editors

7 Internationalisation (I18N)

7.1 Inleiding

7.2 Het Locale object

7.3 JSF Message Bundles

8 Conversie en validatie

8.1 Inleiding

8.2 Conversie

8.2.1 Ingebouwde conversie

8.2.1.1 Conversie van getallen

8.2.1.2 Conversie van datums en tijden

8.2.2 Aangepaste conversie

8.3 Validatie

8.3.1 Ingebouwde validators

8.3.1.1 Verplichte velden

8.3.1.2 De lengte van een veld

8.3.1.3 Getalbegrenzingen

8.3.1.4 Reguliere uitdrukkingen

8.3.2 Aangepaste validators

8.3.3 Validatie door een backing bean

8.3.4 Gecombineerde validatie door een backing bean

8.3.5 Conversie en validatie overslaan

8.3.6 Parameters doorgeven aan converters en validators

8.3.7 Bean validation (JSR-303)

9 Event Handling

9.1 Inleiding

9.2 Value Change Events

9.3 Action Events

9.4 PropertyActionListener

10 JSF & Ajax

10.1 Inleiding

10.2 XmlHttpRequest

10.3 JSF en Ajax

11 Templates

11.1 Inleiding

11.2 UI-tags voor gebruik in templates

11.3 Andere UI-tags

Java Get Powered