java training

Inhoudsopgave cursusboek JavaScript 6 en AJAX

1 Inleiding in JavaScript

1.1 Inleiding

1.2 Core JavaScript

1.3 Client Side JavaScript

1.4 Server Side JavaScript

1.5 JavaScript versus Java

1.6 Mijn eerste script

1.6.1 Benodigdheden

1.6.1.1 Internetbrowser

1.6.1.2 De JavaScript-documentatie

1.6.1.3 JavaScript-ontwikkelomgeving

1.6.2 Hello World!

1.6.2.1 Het script aanmaken

1.6.2.2 Het script uitvoeren

1.7 Samenvatting

2 Core JavaScript

2.1 Inleiding

2.2 Commentaar

2.3 Literals en variabelen

2.3.1 Literals

2.3.2 Variabelen

2.3.2.1 De naam van een variabele

2.3.2.2 De declaratie van variabelen

2.3.2.3 Het datatype van variabelen

2.3.3 Template literals en multi-line strings

2.3.4 Typeconversie

2.4 Operatoren

2.4.1 Rekenkundige operatoren

2.4.2 Relationele operatoren

2.4.3 Logische operatoren

2.4.4 Shift-operatoren

2.4.5 Bit-operatoren

2.4.6 Toekenningsoperatoren

2.4.7 Conditionele operatoren

2.4.8 Overige operatoren

2.5 Uitdrukkingen, programmeerregels en codeblokken

2.5.1 Uitdrukkingen

2.5.2 Statements of programmeerregel

2.5.2.1 Statements met een uitdrukking

2.5.2.2 Statements met een declaratie

2.5.2.3 Statements voor het programmaverloop

2.5.3 Codeblok

2.5.4 Programmaverloop-statements

2.5.4.1 Het while- en do while-statement

2.5.4.2 Het for-statement

2.5.4.3 Het if else-statement

2.5.4.4 Het switch-statement

2.5.4.5 Statements voor exception handling

2.6 Functies

2.6.1 Definitie van functies

2.6.2 Het werkingsgebied van variabelen

2.6.3 Gegevens doorgeven aan een functie

2.6.4 Waarden teruggeven via een functie

2.6.5 Recursie

2.6.6 Functie als object

2.6.7 Functie als uitdrukking en anonieme functies

2.6.8 Callback-functies

2.6.9 Arrow-functies

2.6.10 Closures

2.6.11 Voorgedefinieerde functies

2.6.11.1 De functie isFinite()

2.6.11.2 De functie isNaN()

2.6.11.3 De functie parseFloat()

2.6.11.4 De parseInt() functie

2.6.11.5 De functie eval()

2.7 Objectgeoriënteerd programmeren

2.7.1 Objecten

2.7.1.1 De eigenschappen

2.7.1.2 De methoden

2.7.1.3 Voordelen van OOP

2.7.1.4 Klassen versus prototypen

2.7.1.5 De inhoudelijk structuur van objecten in JavaScript

2.7.2 Werken met objecten

2.7.2.1 De creatie van objecten

2.7.2.2 Objecten gebruiken

2.7.3 Voorgedefinieerde core-objecten

2.7.3.1 Het String-object

2.7.3.2 Het Array-object

2.7.3.3 Het Boolean-object

2.7.3.4 Het Date-object

2.7.3.5 Het Function-object

2.7.3.6 Het Math-object

2.7.3.7 Het Number-object

2.7.3.8 Het Map-object

2.7.3.9 Het Set-object

2.7.3.10 Regular Expressions

2.7.3.11 Symbol

2.7.4 Zelf objecten maken en gebruiken

2.7.4.1 Inleiding

2.7.4.2 Objecten maken

2.7.4.3 Getters en setters

2.7.4.4 Gegevens verbergen en het gebruik van Symbol

2.7.4.5 Overerving via het prototype

2.7.4.6 Gebruik van overerving

2.7.5 Destructurering van een object

2.7.6 Samenvatting

3 Client Side JavaScript

3.1 Inleiding

3.2 JavaScript integreren in een HTML-document

3.2.1 De <script>-tag

3.2.2 Een JavaScript-bestand insluiten

3.3 Het Object-model van de browser (BOM)

3.3.1 Inleiding

3.3.2 Het window-object

3.3.2.1 Eigenschappen van het window-object

3.3.2.2 Methoden van het window-object

3.3.3 Het navigator-object

3.3.4 Het history-object

3.3.5 Het location-object

3.3.6 Het screen-object

3.4 Event handling

3.4.1 Inleiding

3.4.2 Event handlers

3.4.3 Het Event-object

3.5 Het Document Object Model (DOM)

3.5.1 Inleiding

3.5.2 DOM API

3.5.3 Manipulatie van de inhoud

3.5.4 Manipulatie van attributen

3.5.5 Manipulatie van de stijlkenmerken

3.5.6 Event handling bij DOM-objecten

3.5.6.1 Afhandelen van events

3.5.6.2 Event flow

3.6 Formulieren

3.6.1 Inleiding

3.6.2 Formuliervalidatie

3.6.3 Gegevens doorgeven (naar de volgende pagina)

3.6.4 Keuzelijsten

3.7 Cookies

3.8 Tijdsfuncties

3.9 Animaties

4 AJAX

4.1 Inleiding

4.2 XMLHttpRequest

4.3 Gegevens ophalen met Ajax

4.4 JSON als dataformaat

4.5 Gegevens versturen met Ajax

Java Get Powered