java training

Inhoudsopgave cursusboek Java 9-10-11

Hoofdstuk 1: Java versies

Hoofdstuk 2: Nieuwigheden in de Java-taal

2.1 De _ als naam van een variabele (Java 9)

2.2 Try-with-resources met final variabelen (Java 9)

2.3 Private methoden in interfaces (Java 9)

2.4 Diamond operator in anonieme geneste klassen (Java 9)

2.5 Afleiding van het datatype voor lokale variabelen (Java 10)

2.6 Afleiding van het datatype voor lokale variabelen in lambda expressions (Java 11)

Hoofdstuk 3: Nieuwigheden in het platform en tools

3.1 JShell (Java 9)

3.2 JavaDoc (Java 9)

3.3 Modules (Java 9)

3.3.1 Inleiding

3.3.2 Klassen en interfaces in een module

3.3.3 Een module definiëren

3.3.4 Pakketten exporteren

3.3.5 Compileren en comprimeren

3.3.6 Een module gebruiken

3.3.7 Transitieve afhankelijkheden

3.3.8 Optionele afhankelijkheden

3.3.9 Het modulepath

3.3.10 Soorten modules

3.3.10.1 Applicatiemodules

3.3.10.2 Systeemmodules

3.3.10.3 Automatische modules

3.3.10.4 Unnamed modules

3.3.11 Linken

3.3.12 Modules en reflection

3.3.13 Services

3.4 Multirelease JARs (Java 9)

3.5 Broncode met slechts één bestand (Java 11)

3.6 JavaFX (Java 11)

3.7 Applets, Java WebStart (Java 11)

3.8 JEE-bibliotheken (Java 11)

Hoofdstuk4: Nieuwigheden in de Java-API's

4.1 finalize() (Java 9)

4.2 Factory methods in collections (Java 9)

4.3 Reactive Streams (Java 9)

4.3.1 Inleiding

4.3.2 Reactive frameworks

4.3.3 Reactive API

4.4 Nieuwe HTTP-client (Java 9 en 11)

Java Get Powered