java training

Inhoudsopgave cursusboek Java 12 tot 17

Hoofdstuk1: Java versies

Hoofdstuk2: Nieuwigheden in de Java-taal

2.1 Switch Expression

2.2 Tekstblokken

2.3 Records

2.3.1 Definitie van een record

2.3.2 Constructors

2.3.3 Methoden

2.3.4 Statische variabelen en methoden

2.3.5 Overerving

2.3.6 Records versus JavaBeans

2.4 Pattern matching met instanceof

2.5 Verzegelde (sealed) klassen en interfaces

Hoofdstuk3: Nieuwigheden in het platform en tools

3.1 Packaging tool

3.2 Behulpzame NullPointerExceptions

3.3 Interne API's ontoegankelijk

3.4 Floating Point bewerkingen

Hoofdstuk4: Nieuwigheden in de Java-API's

4.1 Strings

4.2 CompactNumberFormat

4.3 Streams

4.4 Teeing Collector

Java Get Powered