java training

Inhoudsopgave cursusboek Git

1 GIT

1.1 Inleiding

1.2 Centraal versus gedistribueerd

1.3 Locking

1.3.1 Lock-modify-unlock (pessimistic locking)

1.3.2 Copy-modify-merge (optimistic locking)

1.4 Installatie en configuratie van GIT

1.5 Lokale repositories

1.5.1 Een repository aanmaken

1.5.2 Toestanden van een bestand

1.5.3 Indexeren (staging) van bestanden

1.5.4 Committen van bestanden

1.5.5 Verwijderen van bestanden

1.5.6 Negeren van bestanden

1.5.7 De geschiedenis van het project

1.5.8 Uitchecken van een project

1.5.9 Tags

1.5.10 Vertakkingen of branches

1.5.10.1 Zijtakken maken

1.5.10.2 Fast forward merge

1.5.10.3 Zijtakken samenvoegen

1.5.10.4 Een zijtak in het verleden maken

1.5.11 Stashing

1.6 Remote repositories

1.6.1 Inleiding

1.6.2 Soorten remote repositories

1.6.3 Remote Repository aanmaken

1.6.4 De Remote Repository aan het project toevoegen

1.6.5 Pushing

1.6.6 Cloning

1.6.7 Fetching

1.6.8 Pulling

Java Get Powered