java training

Inhoudsopgave cursusboek EJB 3.2 (JEE8)

1 Inleiding tot JEE

1.1 Multitier gedistribueerde applicaties

1.1.1 One-tier-applicaties

1.1.2 Two-tier-applicaties

1.1.3 Three-tier-applicaties

1.2 Multitier-applicaties in Java

1.2.1 Java Client Tier

1.2.2 Java Middle Tier

1.2.3 Enterprise Information System

1.2.4 Interoperability met andere systemen

1.3 JavaBeans versus Enterprise JavaBeans

2 EJB-Containers

2.1 Enterprise-servers en containers

2.2 Wildfly

2.2.1 Installatie

2.2.2 Configuratie

2.2.3 Integratie in een IDE

3 EJB-architectuur

3.1 Onderdelen van de business-logica

3.2 Soorten Enterprise JavaBeans

4 Mijn eerste EJB

4.1 Inleiding

4.2 Opzetten van het project

4.3 De broncode

4.3.1 De remote interface

4.3.2 De bean-klasse

4.4 Het compileren

4.5 Het JAR-bestand

4.6 De EJB in werking stellen

4.7 Het maken van een client-applicatie

5 Session Beans

5.1 Inleiding

5.2 Onderdelen en architectuur van Session Beans

5.3 Session Beans zonder interface

5.4 Stateless Session Beans

5.4.1 De interfaces

5.4.2 De bean-klasse

5.4.3 Lifecycle van een stateless session bean

5.4.4 Het JAR-bestand

5.4.5 Het deployment

5.4.6 De client-applicatie

5.4.7 De SessionContext

5.4.8 Deployment descriptors

5.5 Stateful Session Beans

5.5.1 De interfaces

5.5.2 De bean-klasse

5.5.3 Lifecycle van een stateful session bean

5.5.4 De client-applicatie

5.5.5 De deployment descriptor

5.6 Singleton Session Beans

5.7 Asynchrone communicatie met Session Beans

6 Dependency injections

6.1 Inleiding

6.2 Environment Entries

6.3 Resource Manager Connection Factories

7 Web Clients

7.1 Inleiding

7.2 Webcomponenten

7.3 Deployment descriptors

7.4 WAR-bestand

7.5 EAR-bestand

8 EJB 3.2 & JPA 2.2

8.1 Inleiding

8.2 Configuratie van de persistence unit

8.3 Entity-klassen

8.4 De entity manager

8.5 Transactiebeheer

8.6 De persistence context

8.6.1 Transaction-scoped persistence context

8.6.2 Extended persistence context

8.6.3 Unsynchronized persistence context

9 Message Driven Beans

9.1 Inleiding

9.2 Messaging-architectuur

9.2.1 Point-to-point-domein

9.2.2 Publish/Subscribe-domein

9.2.3 Synchrone - asynchrone verwerking

9.2.4 De Naming Service

9.3 De configuratie van een Destination

9.4 Java Messaging Service API

9.4.1 Overzicht

9.5 Message Driven Bean

9.6 De externe MDB-client

9.7 EJB als MDB-client

10 Timer Service

10.1 Inleiding

10.2 Programmatische timer

10.3 Configuratieve timer

10.4 Session Bean Timers

10.5 Message Driven Bean Timers

11 Beveiliging

11.1 Inleiding

11.2 Authenticatie

11.2.1 Aanmelden via de webapplicatie

11.2.1.1 Configureren van gebruikers en groepen

11.2.1.2 Configuratie van de webapplicatie

11.2.2 Programmatisch aanmelden

11.3 Autorisatie

11.3.1 Declaratieve beveiliging

11.3.2 Programmatische beveiliging

12 Transacties

12.1 Inleiding

12.2 Container Managed Transactions

12.2.1 Transaction Scope

12.2.1.1 REQUIRED

12.2.1.2 REQUIRES_NEW

12.2.1.3 MANDATORY

12.2.1.4 NOT_SUPPORTED

12.2.1.5 SUPPORTS

12.2.1.6 NEVER

12.2.2 Stateless Session Beans

12.2.3 Externe diensten

12.2.4 Stateful Session Beans

12.2.5 Message Driven Beans

12.2.6 Entity beans

12.3 Programmatisch transactiebeheer

12.3.1 Bean Managed Transactions

12.3.2 Client Managed Transactions

13 Exception handling

13.1 Inleiding

13.2 Application Exceptions

13.3 System Exceptions

14 Interceptors

14.1 Inleiding

14.2 Interceptor klassen

14.3 Interceptors in de bean-klasse

15 Web Services

15.1 Inleiding

15.2 SOAP Web Services

15.2.1 SOAP

15.2.2 Communicatiepatronen

15.2.3 WSDL

15.2.4 UDDI

15.2.5 SOAP Web Services binnen JEE

15.2.5.1 POJO's als Service Endpoint

15.2.5.2 Session Beans als Service Endpoint

15.2.5.3 Web Services Client Applicatie

15.2.5.4 Web Services Security

15.3 RESTful Web Services

15.3.1 Inleiding: Web API

15.3.2 REST architectuur

15.3.3 Web Services volgens de REST-architectuur

15.3.3.1 HTTP-protocol

15.3.3.2 URL's

15.3.3.3 URL templates

15.3.3.4 Methoden

15.3.3.5 Representaties van resources

15.3.3.6 Status-codes

15.3.3.7 Verwijzingen

15.3.3.8 Request parameters

15.3.3.9 Documentatie van een REST API

15.3.4 RESTful Web Services met JAX-RS

15.3.4.1 Configuratie van JAX-RS

15.3.4.2 Domeinmodel en Repository

15.3.4.3 EJB als Rest Endpoint

15.3.4.4 Client-toepassingen

15.3.4.5 URL's

15.3.4.6 HTTP-methoden

15.3.4.7 Validatie

15.3.4.8 Mime types en Data binding

16 Richtlijnen & Design patterns

16.1 Inleiding

16.2 Richtlijnen

16.2.1 Remote versus Local Interfaces

16.2.2 Stateful versus stateless session beans

16.3 Design Patterns

16.3.1 Session Façade

16.3.2 Message Façade

16.3.3 Fast Lane en Data Transfer RowSets

Java Get Powered