java training

Inhoudsopgave Syllabus CDI 2.0

1 Inleiding

1.1 Inversion of Control en Dependency Injection

1.2 Contextual lifecycle management

2 Beans

2.1 Managed Beans

2.2 Containers

2.3 Mijn eerste CDI-bean

2.4 Named beans en expression language

2.5 CDI-beans en JavaServer Faces

2.6 De levenscyclus van een bean

3 Contexten en scopes

3.1 Inleiding

3.2 Dependent Scope

3.3 Request Scope

3.4 Session Scope

3.5 Conversation Scope

3.6 Application Scope

3.7 Singleton Scope

3.8 Samenspel tussen scopes

4 Dependency Injection

4.1 Inversion of Control

4.2 Dependency Injection met CDI

4.3 Datatypes

4.4 Qualifiers

4.4.1 Eigen qualifiers maken

4.4.2 Ingebouwde qualifiers @Default, @Any en @Named

4.4.3 Qualifiers met eigenschappen

4.5 Alternatieven

4.6 Specialization

4.7 Proxies

4.8 Programmatisch opzoeken van een bean

4.9 InjectionPoint

4.10 Stereotypes

5 Design patterns

5.1 Inleiding

5.2 Factory: producers

5.2.1 Producer-methoden

5.2.2 Injectie in de producer-methode

5.2.3 Disposer-methoden

5.2.4 Producer-fields

5.3 Observer-observable: event handling

5.3.1 Het event-object

5.3.2 Events ontvangen

5.3.3 Events versturen

5.3.4 Events met kwalificaties

5.3.5 Volgorde van events

5.3.6 Asynchrone events

5.3.7 Transactionele events

5.4 Interceptors

5.4.1 Inleiding

5.4.2 De interceptor-klasse

5.4.3 Interceptors koppelen aan klassen en methoden

5.4.4 De interceptor-annotatie

5.4.5 Interceptors activeren

5.4.6 @Transactional

5.5 Decorators

5.5.1 Inleiding

5.5.2 De decorator-klasse

5.5.3 Decorators activeren

6 CDI en JEE

6.1 Inleiding

6.2 Resource injections in CDI-beans

6.3 Resource injection met CDI-factories

6.4 Injectie van CDI-beans in JEE-componenten

6.5 EJB versus CDI

Java Get Powered